Forældre i konkurrenceafdelingen 

 

 
Velkommen til konkurrenceafdelingen i Værløse Svømmeklub.

 Dit barn bliver nu en del af et nyt fællesskab i klubben. Der skal trænes mere, der er konkurrencer, og der er sociale arrangementer. I konkurrenceafdelingen er der et godt sammenhold på tværs af hold og alder. Der vil være mulighed for gode oplevelser sammen med andre med samme interesse.

 At have et barn i konkurrenceafdelingen kræver også noget af forældrene. Der er mange opgaver især omkring stævner og div. arrangementer. Det er derfor ikke kun dit barn, der bliver en del af et fællesskab.

 Hverdagen

I hverdagen er der den almindelige træning.

 Vær´ klar:

For at være klar til træning skal svømmeren være udhvilet og have spist og drukket fornuftigt op til træningsstart. Det er vigtigt at svømmeren har spist om eftermiddagen og husker at få drukket nok. Der er mange børn og unge der glemmer at drikke nok i løbet af dagen. I modsat fald kan svømmeren blive dårlig eller få kramper i løbet af træningen.

 

Pakkeliste:

Til træning skal medbringes: svømmedragt, svømmebriller, shorts, T-shirt, drikkedunk med vand samt håndklæde.

 Det er en god ide at have 2 par svømmebriller med, da stroppen på brillerne ind imellem går i stykker. 

 Svømmedragten/badebukserne skal være tætsiddende. Det er ikke nødvendigt med en dyr konkurrencedragt til at starte med, men løse badeshorts er eksempelvis en dårlig ide.

 

Træningstider:

Minitalenterne træner to gange om ugen.

Konkurrenceholdet træner tre gange om ugen.

Sprintholdet træner to gange om ugen

 

Hold

Opvarmning

Bassin tid

Udstrækning

 

Minitalent

20 minutter

1 time

10 minutter

 

Konkurrence

20 minutter

2 timer

10 minutter

 

Sprint

15 minutter

1 time

 

 

 

 

 


Klubtøj:

Klubtøj består af shorts og T-shirt. Det købes hos Sportigan på Værløse Bymidte. Ekspedienterne i butikken ved hvilke shorts og T-shirts, der skal bruges. På tøjet trykkes klubbens logo og svømmerens (for)navn. Det er en godt at have 2 sæt shorts og T-shirts.

 Når tøjet sendes til trykkeren, kan det være en god ide at sende en sportstaske med for samtidig at få trykt navn på den. Ved stævner kan der være mange ens tasker, og det kan være svært at huske, hvilken stol man lige fik sat tasken under.

 Normalt har svømmerne klubtøj på til træning.

 

 
Aktiviteter

Udover den almindelige træning og div. stævner vil der værre forskellige sociale aktiviteter i løbet af sæsonen.

 Opstartsturen, aug./sept.:

Hvert år arrangerer trænere og forældre, i fællesskab, en opstartstur, med det formål at få rystet svømmerne sammen. Turen går ikke langt væk. Der skal i den forbindelse betales et beløb for leje af hal, overnatning og mad på turen.

 

 Værløse Cup, sept.:

Værløse Cup arrangeres og afholdes af forældregruppen bag konkurrencesvømmerne i Værløse svømmeklub. Stævnet afholdes en weekend i september og er et af årets første stævner. For mange af de nye svømmere, er det første gang de skal til stævne i konkurrenceafdelingen.

Der er nedsat en styregruppe, som står for planlægning og forberedelser. Derudover er der brug for, at mange forældre giver en hånd med den weekend. Dagen skulle gerne give et beløbsmæssigt overskud, som går til konkurrenceafdelingen.

 

(Jule) afslutning, dec.:

Arrangeres af gruppen for sociale arrangementer. Vil typisk blive afholdt i forbindelse med en af de sidste træningsdage før jul, og der vil være en mindre brugerbetaling.

 

Øvrige arrangementer:

Arrangeres af gruppen for sociale arrangementer. Det kan være alt fra en udflugt til en grillaften. Der vil blive meldt ud i løbet af året.

 

Sponsorstævnet, marts:

Mærketagningsstævnet er i konkurrenceafdelingen blevet til et sponsorstævne og har til formål at indsamle midler til konkurrenceafdelingen. Sponsorstævnet afholdes samtidig med svømmeskolens mærketagningsstævne, og for den enkelte svømmer, gælder det stadig om at svømme så langt som muligt på en time. Konkurrenceafdelingens svømmere har her muligheden for at finde en sponsor, som vil indgå en aftale med Værløse svømmeklub. Sponsoren vil ofte give et fast beløb eller et antal ører/kr. pr svømmet meter. Halvdelen af det indsvømmede beløb vil være øremærket til den enkelte svømmer, som kan supplere egenbetalingen til f.eks. træningsture eller lignende, den anden halvdel går til konkurrenceafdelingen. Alle sponsorer vil blive nævnt på dagen i hallen, samt få et evt. logo på klubbens hjemmeside.

Det kan være svært at finde en sponsor, dette skal derfor ses som en mulighed!

 

Konkurrencer

Udover klubbens eget stævne, Værløse Cup, vil der i årets løb være et antal stævner. Disse er udvalgt af trænerteamet, og det forventes, at svømmerne deltager i langt de fleste af disse stævner.

 

 Stævnetøj:

Til stævner medbringes:

- stævnebadetøj. Gerne to par badebukser/badedragter.

- svømmebriller, helst to par

- 2 håndklæder

- eventuelt badehætte

- klubtøj, dvs. shorts og T-shirt med klubnavn og (for)navn

- eventuelt (bade)sko

- underholdning. Spil/kort mv. til fælles hygge, da der er en del ventetid sådan en dag. Og selvom der snakkes og hygges det meste af dagen, har de fleste også brug for at få lidt ro for sig selv på et tidspunkt. Medbring for eksempel en bog eller noget musik.

 

Stævnemad:

Medbring drikkedunk med vand og let mad. For eksempel:

Pastasalat

Rugbrød

Frugt, f.eks. bananer

Muslibar

Rosiner/nødder

 

Holdlederen bør til stævnet medbringe lidt rosiner/nødder, frugt eller kiks til holdet.

 Det er god tone at blive til alle klubbens svømmere har svømmet sidste tur på dagen, for at støtte hinanden.

Et eksempel på en konkurrence dag:

 Kl. 7:00

Vi mødes på parkeringspladsen ved Værløse Svømmehal. Svømmerne fordeles på de biler, der skal køre til stævnet

 Kl. 7:45

Ankomst til værtsklubben. Svømmerne går til omklædning. Holdleder og officials går til hhv. holdleder- og officialsmøde.

 Kl. 8:00-9:00

Indsvømning. Svømmerne varmer op ved at svømme. Der er rigtig mange svømmere i gang på samme tid.

Kl. 9:15

Official indmarch. Stævnelederen vil typisk sige lidt om hvordan stævnet er planlagt, men ellers har holdlederne fået denne information på holdledermødet.

Kl. 9:15-17:00

Stævnet afvikles.

 

Stævnet består af et antal løb (f.eks. 100 m ryg for piger). Hvert løb er delt op i et antal heats, hvor der maksimalt er det antal svømmere i et heat, som der er baner i svømmepoolen. Der kan være mange heats i et løb. De fleste svømmere skal i vandet 2-4 gange på en dag.

 

Forældreopgaver

Først de forskellige udvalg der tager sig af de løbende opgaver i klubben:

 Forældregruppen:

Tager sig af løbende opgaver, som at arrangere og koordinere fælles kørsel og tilmelding af officials til stævnerne. Forældregruppen består p.t. af:

Susanne Lange (Markus)

Danielle Tindbæk (Katrine)

Jens Walbjørn (Emma)

Marianne Steding-Jessen (Tine)

 

Værløse Cup gruppen:

Planlægger Værløse Cup. Det meste arbejde er lige op til og i den weekend i september, hvor stævnet afholdes. Planlægning af næste års stævne starter umiddelbart efter årets stævne med bla. at booke svømmehallen. I løbet af året er der nogle få ting, der skal holdes snor i. Værløse Cup gruppen består p.t. af:

Annette Heber (Mathias P)

Merete Sundwall (Tobias)

Henrik Nejlund (Jeppe)

Marianne Steding-Jessen (Tine)

 

Til Værløse Cup er der tradition for heatpræmier. Det kan være div. småting, f.eks. reklameartikler fra områdets erhverv. Disse kan med fordel indsamles jævnt over året, og af alle forældre, efterhånden som man støder på dem rundt omkring.

 

Opstartsturgruppen:

Planlægger og afholder opstartsturen. Den foregår som regel i en lejet svømmehal i nærheden. Der vil være behov for yderligere forældrehjælp, i den weekend hvor turen foregår.

 

Gruppen for sociale aktiviteter:

Står for alle andre sociale aktiviteter end opstartsturen. Det kan være en juleafslutning eller en grillaften. Nogle af de ældste svømmere opfordres til at deltage i gruppen.

 

Sponsorudvalget:

Sponsor udvalget indhenter sponsorater til klubben. Det kan være penge til driften af konkurrenceafdelingen, men kan også være badedragter/bukser mv.

 

I forbindelse med stævner er der følgende opgaver:

Holdleder:

Holdlederen er den der, i samarbejde med trænerne, tager sig af svømmerne i løbet af dagen.

Pakkeliste:

To/flere overstregningspenne.

To/flere ”kuglepenne”.

Let tøj – det er varmt en hel dag i svømmehallen.

Stævnesnack til svømmerne.

Stævnesnack kan bestå af udskåret frugt, rosiner/andre tørrede frugter eller bær, kiks, nødder.

 

Dagen starter med et holdledermøde, hvor generelle oplysninger om stævnet bliver givet. Det kan være oplysninger af praktisk logistisk karakter (hvor ligger - ) og omkring stævnet. Der vil blive oplyst hvem stævnelederen er, og der er en præsentation af de personer, man kan kontakte i løbet af stævnet, hvis der er tvivl om noget eller man mangler noget. Der fortælles om, hvordan stævnet forventes afviklet, hvornår der er medaljeoverrækkelse og hvor resultatlisterne offentliggøres.

Derefter finder holdlederen Værløse Svømmeklubs løbsprogrammer, som værtsklubben printer/kopierer til alle. Der skal være mindst to – et til trænerne og et til holdlederen.

Imens svømmerne varmer op, vil der normalt være tid til at gennemgå løbsprogrammet. Alle linjer med svømmere fra Værløse Svømmeklub highlightes med overstregningspenne i begge programmer.

I løbet af dagen holdes der styr på, hvornår de enkelte svømmere skal gøre klar. De enkelte svømmere får skrevet Løb, Heat og Bane numre på deres næste løb på håndryggen.

Husk svømmerene på at drikke vand og spise noget i løbet af dagen. Send stævnesnacken rundt.

 

Official:

Ved stævner skal de deltagende klubber stille med en tidstager og en bane/vendedommer pr. dag.

For at kunne være official skal man have gennemført et af Dansk Svømmeunions kurser, der ligger i moduler. Modul 1 (Tidstagerkurset) vil typisk blive tilbudt i klubben i starten af året. Efter at have gennemført det, kan man være tidstager ved stævnerne. Modul 2 er bane/vendedommerkurset og forudsætter, at man har modul1. Det er således et krav, at klubben kan stille med officials til stævnerne.

 

Kørsel:

Vi skal selv køre svømmerne til stævnerne. Forældregruppen vil koordinere kørslen, sådan at alle forældre ikke nødvendigvis skal af sted alle stævnedagene.

 

Diverse andre ting:

Sponsorstævnet

Ved sponsorstævnet skal svømmeren prøve at få en aftale med en sponsor, der vil donere enten et fast beløb eller et antal øre/kr. pr svømmet meter.

Ligesom til mærketagningsstævnet skal forældrene tælle svømmerens baner.

 

Opstartstur

Udvalget vil have brug for hjælp til diverse opgaver i løbet af weekenden, f.eks. madlavning.

 

Nyheder

Sponsorer