Alle priserne på vaerloesesk.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.
 

   Når du med dit dankort køber et af følgende produkter:

   - Tilmelding til hold (eller flere hold)
   - Venteliste
   - Passivt medlem
   Sker det som en forudbetaling for den periode, der er angivet ved købet.

   Værløse Svømmeklub kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100 kr. og
   0,70 kr.  pr. transaktion for 50 kr. og under.
 
   Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.
 

Nyheder

Sponsorer