Udmeldelse 
 
 
 
Udmeldelse

 
Du kan fortryde din indmeldelse frem til og med 29. august og få refunderet dit kontingent, herefter er tilmeldingen bindende. Dvs. pr. 30. august er der ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke nogen form for kontingent eller penge efter 30. august.
 
Der kan kun ske skriftlig udmeldelse ved henvendelse til kontor@vaerloesesk.dk - aldrig til instruktørerne.
Bemærk, at du ved udmeldelse mister fortrinsretten med hensyn til tilmelding den kommende sæson.

Nyheder

Sponsorer