Udmeldelse 
 
 
 
Udmeldelse

 
Du kan fortryde din indmeldelse i september måned og få refunderet dit kontingent, herefter er tilmeldingen bindende. Dvs. pr. 1. oktober er der ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke nogen form for kontingent eller penge efter 1. oktober.
 
Der kan kun ske skriftlig udmeldelse ved henvendelse til kontor@vaerloesesk.dk - aldrig til instruktørerne.
Bemærk, at du ved udmeldelse mister fortrinsretten med hensyn til tilmelding den kommende sæson.

Nyheder

Sponsorer