Generalforsamlinger før oktober 2012
 

Se dokumenter ved at trykke på teksten 
 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdt 20/4-2012:
 
 Ordinær generalforsamling afholdt 5/10-2011:
 
 Ordinær generalforsamling 5/10-2010:
 
 

Nyheder

Sponsorer