Målsætninger for Sæl

Efter en sæson på Sæl rykker barnet videre til Haletudse, såfremt barnet er fyldt 2 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver barnet tilbudt endnu en sæson på Sæl.

I løbet af sæsonen øves følgende uden brug af bælte, da en voksen er med i vandet til at støtte barnet:

 

Barnet skal selvstændigt kunne komme i vandet ved hop og selvstændigt kunne kravle op på bassinkanten igen.

 

Barnet skal være tryg ved at få begge ører under vand, f.eks. når der flydes på ryg.

 

Barnet skal kunne flyde på ryggen med støtte fra den voksne.

 

Barnet skal have en forståelse for at kunne sætte af fra bassinvæggen (raket) både på mave og ryg, og glide ud til den voksne.

 

Barnet skal kunne puste bobler med munden i vandoverfladen og kunne sprøjte vand ud af munden (som minimum kunne tømme munden for vand)

 

Barnet skal kunne dykke trygt med den voksne og instruktøren.

 

Barnet skal have en forståelse for balance og fremdrift, f.eks. at sparke med benene og bruge armene med aquaormen under brystet for på den måde at kunne fange legetøj. Uden støtte fra den voksne.

 

Barnet skal kunne holde sig fast "gå abegang" på kanten.

 

Barnet skal kunne løbe, gå eller kravle ud i bassinet fra løbemåtten.

 

Målet på Sæl-holdet er, at barnet bliver mere selvstændigt i vandet.

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil i slutningen af sæsonen anbefale oprykning, eller om barnet ville have glæde af endnu en sæson på Sæl.

 

 
Målsætninger for Søstjerne

NB! Holdet er for børn, der ikke er vant til at komme i svømmehal.

Efter en sæson på Søstjerne rykker barnet videre til Reje (alternativt Blæksprutte), såfremt barnet er fyldt 4 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver barnet tilbudt en sæson på Haletudse.

I løbet af sæsonen øves følgende uden brug af bælte, da en voksen er med i vandet til at støtte barnet:

 

Barnet skal selvstændigt kunne komme i vandet (gerne ved hop, men ikke et krav) og selvstændigt kunne kravle op på bassinkanten igen.

 

Barnet skal være tryg ved at få begge ører under vand, f.eks. når der flydes på ryg.

 

Barnet skal kunne flyde selvstændigt på ryggen. Let støtte fra voksen er tilladt.

 

Barnet skal selvstændigt kunne sætte af fra bassinvæggen (raket), glide ud i en streamline til den voksne og herefter fortsætte med crawlben med støtte fra den voksne. Der tages hensyn til barnets alder og udviklingstrin, men barnet skal have en forståelse for glid og fremdrift. Svømmeplade er tilladt.

 

Barnet skal kunne puste bobler med munden i vandoverfladen og kunne sprøjte vand ud af munden (som minimum kunne tømme munden for vand)

 

Barnet skal have en forståelse for balance, f.eks. kunne sidde overskrævs på en aquaorm og "cykle en tur” samt kunne lave crawlben med aquaormen under brystet. Uden støtte fra den voksne.

 

Barnet skal kunne modtage en besked fra en instruktør/hjælpeinstruktør

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder barnet evt. mangler.

 
 

Målsætninger for Haletudse

Efter en sæson på Haletudse rykker barnet videre til Reje (alternativt Blæksprutte), såfremt barnet er fyldt 4 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver barnet tilbudt endnu en sæson på Haletudsehold, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af sæsonen øves følgende uden brug af bælte, da en voksen er med i vandet til at støtte barnet:

 

Barnet skal selvstændigt kunne komme i vandet (gerne ved hop, men ikke et krav) og selvstændigt kunne kravle op på bassinkanten igen.

 

Barnet skal være tryg ved at få begge ører under vand, f.eks. når der flydes på ryg.

 

Barnet skal kunne flyde selvstændigt på ryggen. Let støtte fra voksen er tilladt.

 

Barnet skal selvstændigt kunne sætte af fra bassinvæggen (raket), glide ud i en streamline til den voksne og herefter fortsætte med crawlben med støtte fra den voksne. Der tages hensyn til barnets alder og udviklingstrin, men barnet skal have en forståelse for glid og fremdrift. Svømmeplade er tilladt.

 

Barnet skal kunne puste bobler med munden i vandoverfladen og kunne sprøjte vand ud af munden (som minimum kunne tømme munden for vand)

 

Barnet skal have en forståelse for balance, f.eks. kunne sidde overskrævs på en aquaorm og "cykle en tur” samt kunne lave crawlben med aquaormen under brystet. Uden støtte fra den voksne.

 

Barnet skal kunne modtage en besked fra en instruktør/hjælpeinstruktør

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder barnet evt. mangler.

 
 

Målsætninger for Blæksprutte

Efter en sæson på Blæksprutte rykker barnet videre til Reje, (alternativt Søhest, såfremt barnet er fyldt 5 år ved sæsonstart 1/9-2020). Ellers kan barnet blive tilbudt endnu en sæson på Blæksprutte, hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af sæsonen øves følgende uden brug af bælte, da en voksen er med i vandet til at støtte barnet.

 

Barnet skal selvstændigt kunne komme i vandet (gerne ved hop, men ikke et krav) og selvstændigt kunne kravle op på bassinkanten igen.

 

Barnet skal være tryg ved at få hoved og ører under vand, f.eks. skal ørerne under vand, når der flydes på ryg. Støtte fra den voksne er tilladt.

 

Barnet skal selvstændigt kunne sætte af fra bassinvæggen (raket), glide ud i en streamline til den voksne og herefter fortsætte med crawlben med støtte fra den voksne.Der tages hensyn til barnets alder og udviklingstrin, men barnet skal have en forståelse for glid og fremdrift. Brug af svømmeplade er tilladt.

 

Barnet skal kunne puste bobler med munden i vandoverfladen og kunne sprøjte vand ud af munden (som minimum kunne tømme munden for vand)

 

Barnet skal have en forståelse for balance, f.eks. kunne sidde overskrævs på en aquaorm og "cykle en tur” samt kunne lave crawlben med aquaormen under brystet.Uden støtte fra den voksne.

 

Barnet skal kunne svømme nogenlunde korrekte crawl- og rygcrawlbenspark, evt. med støtte fra den voksne. Anvend gerne svømmeplade.

 

Barnet skal kunne svømme crawlarme (strakte "møllearme") og have en forståelse for vejrtrækning til siden.

 

Med støtte fra den voksne skal barnet kunne svømme crawl (ikke perfekt) fra kant til kant, dvs. 12 m, uden berøring af bassinbund, bassinkant og banetov.

 

Barnet skal kunne modtage en besked fra en instruktør/hjælpeinstruktør

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder barnet evt. mangler.

 
 
 
Målsætninger for Reje

Efter en sæson på Reje rykker barnet videre til Søhest, såfremt barnet er fyldt 5 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver barnet tilbudt endnu en sæson på Reje, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende: (brug af bælte er tilladt)

 

Barnet skal selvstændigt kunne hoppe i vandet og gerne få hovedet med under vandet, vende og komme til kant igen samt selvstændigt kravle op.

 

Barnet skal være tryg ved at få hovedet under vand både med og uden svømmebriller.

 

Barnet skal kunne flyde selvstændigt på ryggen 5 sek., vende til mave og flyde videre i 5 sek. med ansigtet i vandet. Barnet skal kunne ligge nogenlunde vandret.

 

Barnet skal kunne puste bobler ud af munden under vandet.

 

Barnet skal kunne svømme nogenlunde korrekte crawl- og rygcrawlbenspark. Evt. med svømmeplade.

 

Barnet skal selvstændigt kunne sætte af fra bassinvæggen, hhv. mave og ryg (raket), glide ud i en streamline og herefter fortsætte med crawl/rygcrawl med kendskab til teknikken.

 

Barnet skal kunne svømme fra kant til kant, dvs. 12 m, uden berøring af bassinbund, bassinkant og banetov.

 

Barnet skal kunne modtage en kollektiv besked fra en instruktør/hjælpeinstruktør

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder barnet evt. mangler.

 
 
Målsætninger for Søhest

Efter en sæson på Søhest rykker barnet videre til Fisk, hvor brug af bælte IKKE er tilladt, og såfremt barnet er fyldt 7 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver barnet tilbudt endnu en sæson på Søhest, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, hvor brug af bælte er tilladt, men det forventes, at bæltet kan undværes i løbet af sæsonen:.

 

Svømmeren skal kunne hoppe/springe på benene i vandet på flere måder (gerne maveplasker og bombe) og få hovedet med under vand. Herefter kunne fortsætte med crawl.

 

Svømmeren skal kunne flyde selvstændigt på ryggen 10 sek., vende til mave og flyde videre i 10 sek. med ansigtet i vandet. Svømmeren skal kunne ligge nogenlunde vandret.

 

Svømmeren skal kunne puste bobler ud af mund og næse under vandet.

 

Svømmeren skal kunne orientere sig under vandet med og uden svømmebriller.

 

Svømmeren skal kunne dykke med hovedet ca. 50 cm under vandoverfladen, evt. kunne svømme gennem en dykkebue, evt. kunne samle dykkeringe op fra bunden med hænderne.

 

Svømmeren skal kunne svømme fra kant til kant (12 m) crawl og/eller rygcrawl uden hjælpemidler og redskaber, og uden berøring af bassinbund, bassinvæg eller banetov.

 

Svømmeren skal kunne lave raketstart på hhv. mave og ryg + langt glid inden crawl/rygcrawl påbegyndes.

 

Svømmeren skal kunne crawle med udånding i vandet, samt have trænet crawl med korrekt vejrtrækning på hvert 3. armtag,
som minimum på hvert 2. armtag, således at rotationen tydeligt kan ses.

 

Svømmeren skal have kendskab til bølgebevægelsen i butterfly (primært flyben).

 

Svømmeren skal være undervisningsparat.

NB! HUSK, at barnet kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder barnet evt. mangler.

 
 

Målsætninger for Fisk

Efter en sæson på Fisk rykker svømmeren videre til Pingvin, såfremt barnet er fyldt 7 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver svømmeren tilbudt endnu en sæson på Fisk, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:

 

Komme til og fra redskaber i vand

 

Springe i vandet på forskellige måder

 

Puste ud under vandet liggende på maven, og mens man dykker

 

Svømmeren kan orientere sig under vand med og uden briller

 

Flyde på mave og ryg i min. 10 sek.

 

Glide igennem vandet på ryg og mave (streamline)

 

Svømmeren kan svømme crawl og rygcrawl uden bælte

 

Rotation om længdeaksen ved brug af arme og ben

 

Kan komme fra stående til rygliggende og tilbage

 

Kan lave bølgebevægelser (fly bevægelse)

NB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre sidst på sæsonen for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler.

 
 

Målsætninger for Pingvin

Efter en sæson på Pingvin rykker svømmeren videre til Søløve, såfremt svømmeren er fyldt 9 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver svømmeren tilbudt endnu en sæson på Pingvin, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:

 

150 m crawl med korrekt vejrtrækning

 

150 m korrekt rygcrawl

 

Springe på hovedet fra bassinkant

 

Kan lave koldbøtter i vandet + snurretop

 

Holde vejret under vand + puste ud under vandet, mens arme og ben bruges

 

Vejrtrækning på hver 3. armtag i crawl

 

Kan orientere sig i vandet efter kolbøtte og retningsskift

 

Kan svømme fly ben

 

Introduceret til bryst

 

Kant til kant med skod bevægelser (25 m)

 

Svømmeren kan skifte fra svømning til dyk ned til 2 meters dybde

 

Svømmeren kan lave hurtige retningsskift i vandet

 

Dykke under vandet

NB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler.

 
 

Målsætninger for Søløve

Efter en sæson på Søløve rykker svømmeren videre til Delfin, såfremt svømmeren er fyldt 10 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver svømmeren tilbudt endnu en sæson på Søløve, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:

 

200 m crawl med korrekt vejrtrækning på hver 3. armtag

 

200 m korrekt rygcrawl

 

Kan lave startspring

 

Kan lave crawl- og rygcrawlvendinger

 

Introduceret til brystvendinger

 

Kan orientere sig i vandet efter kolbøtte og retningsskift

 

Kan svømme fly ben

 

Dykke og bevæge sig på 2 m dybde

 

Kant til kant med skod bevægelser

 

Svømmeren kan skifte fra svømning til dyk ned til 2 meters dybde

 

Svømmeren kan lave hurtige retningsskift i vandet

 

Svømme bryst med nogenlunde korrekte ben og arme + kunne sammensætningen

NB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler.

 
 

Målsætninger for Delfin

Efter en sæson på Delfin rykker svømmeren videre til Haj, såfremt svømmeren er fyldt 10 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver svømmeren tilbudt endnu en sæson på Delfin, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:

 

Lave startspring

 

Lave en salto fra kant

 

Springe i vandet, mens der drejes om sig selv

 

Lave vendinger til de forskellige stilarter + glid efterfølgende

 

Dykke i længere tid

 

Korrekt vejrtrækning i crawl

 

Korrekt vejrtrækning i bryst

 

Korrekt rolig vejrtrækning i rygcrawl

 

Svømmeren kan svømme igennem bølger og strøm fra andre deltagere

 

Svømme bryst

 

Introduceret til butterfly

 

Svømme crawl med korrekt teknik

 

Svømme rygcrawl med korrekt teknik

 

Introduceret til livredning (ingen livreddende førstehjælp), undervandssvømning, dykning, bjærgemetoder og ophalingsteknik

 

Svømme 300 m uden pause med 100 m på ryggen som minimum

 

Dykke ned til 2-3,8 m

NB! HUSK, at svømmeren kan tilegne sig yderligere færdigheder i løbet af sommerferien.

Instruktøren vil så vidt muligt tage kontakt til forældre for at informere om oprykning eller ej. Det kan dog være svært at få fat i alle, derfor er forældrene meget velkomne til at kontakte instruktøren/hjælpeinstruktøren i slutningen af sæsonen for at høre nærmere omkring oprykning, og hvilke færdigheder svømmeren evt. mangler.

 
 

Målsætninger for Haj

Efter en sæson på Haj vil svømmeren blive tilbudt at fortsætte på vores Teen-hold, såfremt svømmeren er fyldt 13 år ved sæsonstart 1/9-2020. Ellers bliver svømmeren tilbudt endnu en sæson på Haj, lige så hvis færdighederne for oprykning ikke er til stede.

I løbet af indeværende sæson øves følgende, som skal være til stede for oprykning:

 

Lave startspring

 

Lave en salto fra kant

 

Springe i vandet, mens der drejes om sig selv

 

Lave vendinger til de forskellige stilarter + flyben/pull out efter vending

 

Dykke ca. 20 m som minimum

 

Svømmeren kan svømme gennem bølger og strøm fra andre deltagere

 

Svømme bryst med korrekt sammensætning af ben og arme samt korrekt vejrtrækning

 

Svømme butterfly

 

Svømme crawl med korrekt teknik og med korrekt vejrtrækning (på hver 3. armtag)

 

Svømme rygcrawl med korrekt teknik plus rolig vejrtrækning

 

Introduceret til livredning (ingen livreddende førstehjælp), undervandssvømning, dykning, bjærgemetoder og ophalingsteknik

 

Svømme 300 m uden pause, med 100 m på ryggen som minimum

 

Dykke ned til 2,8-3,8 m
 
 
 
 
 
 
 
 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram