Indkaldelse til generalforsamling den 20. nov. 2016 kl. 15

  
 
Sted: Værløse Svømmehal

Kom og hav en hyggelig eftermiddag, hvor børnene kan lege i bassinerne, mens I eller en af jer er til generalforsamling.

Vores dygtige instruktører og hjælpeinstruktører står klar til at lege med jeres børn og der er en overraskelse - Page Four kommer og spiller.

Kl. 17.30 bydes der på pizzaer i cafeen, så det er vigtigt I skiver hvor mange I kommer.

 

Se mere her: https://drive.google.com/open?id=0Bx_ieq--yIzDSkpzMkRvMXRSMzQ  

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
  5. Fremæggelse af budget for den kommende sæson
  6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter
  7. Indkommende forslag
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Nyheder

Sponsorer