Kære børn i svømmeskolen

Vi er netop blevet klar til at kunne informere jer om sæsonstarten, som ikke overraskende er anderledes end tidligere. Bemærk, at vi fortsat har vores "gamle" informationer liggende på vores hjemmeside, men at denne informationsmail er gældende indtil andet bliver meldt ud.

Den første undervisningsdag vil vi bede dig komme i god tid.

Den første uge af sæsonstart, tirsdag 1/9 - torsdag 3/9 samt mandag 7/9, vil der i foyeren sidde en medarbejder fra svømmeklubben, som vil krydse dig af på vores medlemsliste samt udlevere dit adgangsarmbånd. Herefter overtager billetsalget i svømmehallen denne udlevering.

For at lette ovennævnte ekspedition beder vi dig medbringe din bekræftelse på tilmeldingen.

Grundet Corona restriktioner kan vi desværre ikke tilbyde, at forældre kan være på tilskuerpladserne de første 2 uger af sæsonen. Vores "kigge-på-dag" den 1. uge i hver måned er desværre heller ikke mulig.

Omklædning indgang:

Hvert svømmehold har 15 min. til omklædning. Dvs. når der er undervisning fra kl. 17:00, kan de første svømmere komme ind fra kl. 16:45.

Børnene skal benytte de omklædningsrum hvor der står indgang på.

Skabene er ikke i brug. Alle jeres ting skal derfor tages med ud i hallen i egen medbragt taske/pose, hvor de bedes stillet ved de afmærkede områder ved ”tilskuerrækkerne”. HUSK også skoene.

Der er værdiskabe til opbevaring af værdigenstande inde i hallen (gratis).

Omklædning udgang:

Husk at tage ALLE jeres ting med ude fra hallen, når I er færdige med at svømme.

I har 30 min. til omklædning. Dvs. slutter jeres vandtid kl. 18:00, skal ALLE fysisk være helt ude af hallen kl. 18:30

Børnene skal benytte omklædningerne hvor der står udgang på vej ud.

I baderummet er der 9 brusere, hvorfor ventetid kan opstå. Brugere på vej ind har førsteprioritet.

Vi må være max 12 personer pr omklædningsrum (dvs. 12 på vej ind og 12 på vej ud - ved max flow).
Efter endt svømmeundervisning, kan børnene skylle klorvandet af. Der kan ikke benyttes sæbe eller shampoo grundet trængslen i omklædningsrummene. Så vi opfordre til at man går i bad derhjemme.

Sauna må ikke benyttes.

Hårtørrer vil være slukket, og man må ikke medbringe sin egen.

Børnehold med ledsagerkort til og med 7 år:

Det er ikke muligt, at ALLE forældre samt deres børn kan komme med ind i omklædningen på børnehold. Der er derfor en grænse på max 7 år. Dvs. er barnet fyldt 8 år, er det ikke længere muligt at ledsage sit barn ind i omklædningen.

Det er ikke muligt at benytte familieomklædningen, da denne er forbeholdt handicappede, personer med særlige behov eller personer der har lejet en bane

Børnehold med forældre i vandet:

Børn + 1 voksen tæller som 1 person både i omklædningsrummet, badrummet samt i vandet.

Den voksne skal derfor være ekstra opmærksom på at ”opholde” sig tæt på barnet alle steder.

Børn fra 8 år er uden ledsager:

Det er ikke muligt for forældre at komme med ind i hallen. Forældre bedes indtil videre ”aflevere” barnet ude foran svømmehallen, så vi undgår for mange gæster ad gangen i foyeren. Både børn og forældre kender allerede denne løsning fra børnehave og skole, hvor det heller ikke er muligt at aflevere sit barn på normal vis.

Coronapas:

Alle forældre skal fremvise et gyldigt coronapas og Id ved bassinkanten til træneren.
Et coronapas er gyldigt hvis:
  • Du er færdigvaccineret
  • Du har været smittet indenfor de seneste 180 dage (immun)
  • Du har en negativ test som er max 72 timer gammel.


Hvor mange må vi forsamles i Svømmeregi
Forsamlingsforbuddet efter de nye restriktioner er følgende:
Børn
Der er indført en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 17 år: Der må maksimalt være 25 personer til disse aktiviteter. Forsamlingsforbuddet får derfor ingen betydning for vores børnehold
Voksne
Forsamlingsforbuddet for personer over 70+ er sænket til 10 deltagere inkl. En instruktør.
Dette vil får en betydning for nogle af vores voksenhold, og de vil blive kontaktet i særskilt mail. 

Mundbind i svømmehallen.
Når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i fx et loungeområde.
Børn op til 12 år er fritaget for brug af mundbind.

Kravet om mundbind træder i kraft den 29. oktober.

Må vi følge vores barn til svømning og hjælpe i omklædningsrummet
Ja I må gerne hjælpe jeres barn i omklædningsrummet op til de er 7 år – I har fået en ledsager billet i skal benytte.
Forældre der ikke skal med i vandet, SKAL fremvise coronapas og bære mundbind i omklædningen og i svømmehallen.

I må gerne følge barnet ind til bassinnet og hjælpe med et evt bælte, men derefter SKAL I forlade hallen med det samme. Man må altså ikke vente sammen med sit barn, indtil holdet starter.

Skal I hjælpe jeres barn i omklædningen, må I ikke stå og vente de sidste 5 min inde i hallen. I må først hente jeres barn i hallen når undervisningen slutter.

Må jeg som forældre opholde mig i svømmehallen mens mit barn svømmer

Nej. Forældre og pårørende må ikke opholde sig i svømmehallen, mens barnet svømmer, med mindre forældrene eller den pårørende har fået en sær tilladelse af Svømmeklubbens kontor.


Øvrigt:

Det er muligt at købe ting fra cafeen men det er IKKE muligt at opholde sig i cafeen. Efter man har afleveret sit barn eller købt noget i cafeen, skal man forlade foyeren.

Benyt kun anlæggene, hvis du ikke viser tegn på sygdom
Giv plads til gæster, der er på vej ind & ud
Hav god håndhygiejne – vask eller sprit hænder når du møder op, og inden du går hjem
Hold 1 meters afstand til andre og undgå at samles i grupper
Følg personalets anvisninger
Der er håndsprit synligt tilgængeligt

Vi glæder os til at byde jer velkommen ☺

Med venlig hilsen

Værløse Svømmeklub

Nyheder

Sponsorer