Beskrivelse af forældrerollen i konkurrenceafdelingen

Forældre:
 
Forældre er den primære opbakning til deres barn. Det er forældrenes ansvar:
 
- At sørge for at sit barn kommer til træning til tiden hver gang.
- At holde sig opdateret på konkurrenceafdelingens hjemmeside samt udsendte mails.
- At tilmelde sit barn stævner og andre aktiviteter efter stævneplanen/stævnetilmeldingen.
- At være moralsk opbakning og være opmærksom på at sit barn trives i konkurrenceafdelingen.
- og at det er barnets ønske og ambitioner at svømme og ikke forældrenes.
- At deltage aktivt i konkurrenceafdelingens praktiske nødvendigheder (mange af vores aktiviteter bygger på frivillig deltagelse, herunder holdledere, officials til stævner, mm.).
 
Vi trænere opfordre klart til at forældre er interesserede og nysgerrige i deres børns sport. Vis interesse for hvad og hvordan træning og stævner foregår. Nogen ting kan måske virke overvældende for forældre at høre (fx. at der ligger 50 svømmer pr bane i opvarmningen til stævne). Undgå at virke kritisk ifht. at det lyder ”vildt”, men i stedet positivt overrasket og stil hellere positivt ladede spørgsmål, om hvordan de kan det.
Trænerne er 100% trænere og coach for svømmerne. Vi vil derfor gerne opfordre forældre til ikke at forsøge at være det. 
Der kan være nogen indlysende ting for forældre de ser og observerer, men overlad ansvaret til trænerne:
 
1) enten har vi bevidst undladt at kommentere nogen ting, fordi vi arbejder med et andet fokus (og forsøger at begrænse de ting svømmerne skal arbejde med).
2) Eller også er vi allerede i gang med at arbejde med det, og dermed kan det virke ydmygende, at det også nævnes af forældrene (som i børnenes øjne ikke er respekterede trænere).
 
Dette gælder både ifht. træning og stævner. Lad svømmerne/Jeres børn føle ejerskab over deres deltagelse i svømning, sådan præsterer de bedst og trives bedst.

Vi trænere arbejder mod et solidt svømmer-træner tillidsforhold. Dette er utroligt vigtigt for at svømmeren dels føler sig tryg i alle svømmerelaterede henseender som træning, stævner, træningslejre, mv. og dels føler sig ”som de andre”. Derfor opfordre vi forældre til at holde sig i baggrunden til stævner og nøjes med at være tilskuere og opbakning til deres børn. Vi vil sætte stor pris på at træneren er den sidste og første svømmeren kommunikerer med før og efter løb til stævner.

 

Nyheder

Sponsorer